• 311

  Acaba çocuğum gelecekte başarılı olacak mı ?

 • 313

  Çocuğunuzun Zekâsının Ne Kadarının Farkındasınız?

 • 472

  Men arit

 • 479

  Men arit

Çalışma Alanlarımız

Ülkelerin yer altı zenginliklerinden daha kıymetli varlıkları yer üstü zenginlikleridir. Yer üstü zenginliklerinin başında da önce insan ve sonrasında üstün zekâlı bireyler gelmektedir. Üstün zekâlı bireyler keşfedilip ihtiyaçları olan eğitim-öğretim desteğini alamadıklarında ya toplumda sıradanlaşıp kaybolan değer olacaklar ya da zekâlarını olumsuz alanlarda kullanarak kendilerinin, ailelerinin ve ülkelerinin başına ciddi sorunlar açacaklardır. Devamı > 

BEYİN DALGALARIYLA DİKKAT VE KONSANTRASYON ÇALIŞMASI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Astronotların dikkat ve konsantrasyon eğitiminde kullandığı ve eğitime uyarlanan dikkat ve konsantrasyon çalışmaları.

DİKKATİ GÜÇLENDİRME SETLERİ İLE DİKKAT VE KONSANTRASYON ÇALIŞMASI

Somut materyal olarak kitap üzerinde dikkat, konsantrasyon ve odaklanma çalışmaları. Devamı >

Yetişkin bir insan beyninde yaklaşık yüz milyar (100.000.000.000) nöron ya da beyin hücresi bulunmaktadır. Bir beyin hücresi küçük bir ahtapotu andırmaktadır. Beyin hücresi ortadadır ve etrafında dendrit adı verilen ipliksi uzantılar vardır.

Görme, duyma ve dokunma gibi vasıtalarla algılama organlarımıza ulaşan bir bilgi, dendritler yardımıyla beyin hücreleri arasındaki düşünme işlemini harekete geçirmektedir. Bu hareket yaklaşık 1/100.000 saniyede yüz binlerce beyin hücresinin haberleşmesini sağlamaktadır ve beynimizde 1 saniyede yüz bin’ den fazla kimyasal reaksiyonlar olmaktadır.  Devamı>

 

Ömer Ayvaz

Beynin uyarılması gereken yerleri uyarılarak beyinde bir aktivasyon sağlanır ve bu da kişinin yaşam kalitesini arttırır.   Beynin sağ ve sol yarıkürelerinin görevleri birbirinden ayrıdır. İkisi paralel gelişir ve ne kadar senkronize bir şekilde çalışırsa kişinin potansiyeli o kadar ortaya çıkar ve gelişmiş olur.

 

Temel amacımız öğrencilerimizin öncelikle dikkat ve konsantrasyonlarını geliştirmek, dikkat sürelerini uzatmak, akıl ve zekâ oyunları, hafıza geliştirme egzersizleri ile beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonu geliştirmektir.

 

Beynin sağ ve sol yarıküreleri arasındaki iletişim arttığında ve geliştiğinde dışarıdan alınan bilginin beyindeki işlemlenme hızı artar ve bu da kişinin gündelik, iş ve akademik hayatta başarılı olmasına destek verir.

 

Dikkat süresi artan ve ilgili konuya daha çabuk konsantre olabilen, sağ ve sol beyin lobları paralel gelişip senkronize çalışan, anlayarak hızlı okuyabilen ve akıl ve zekâ oyunları ile sorun olarak veya karmaşık olarak görülen olayları hızla çözebilen/ sonuca götürebilen, acele etmeden hızlı düşünüp hızlı yorumlayarak hızla sonuca gidebilen çocuk ve gençlerin akademik ve sosyal başarılarına olumlu katlı sağlayabilmek öncelikli amacımızdır.

 

Ailelerimize, toplumumuza ve Ülkemize başta özgüveni olmak üzere, mutlu, dikkat, konsantrasyon, hafıza, zeka, algı ve yorum becerileri gelişmiş, sebep-sonuç ilişkileri kurabilen, anlayarak hızlı okuyabilen, akademik ve sosyal alanda başarılı bireyler kazandırmaktır.