Yetişkin bir insan beyninde yaklaşık yüz milyar (100.000.000.000) nöron ya da beyin hücresi bulunmaktadır. Bir beyin hücresi küçük bir ahtapotu andırmaktadır. Beyin hücresi ortadadır ve etrafında dendrit adı verilen ipliksi uzantılar vardır.

Görme, duyma ve dokunma gibi vasıtalarla algılama organlarımıza ulaşan bir bilgi, dendritler yardımıyla beyin hücreleri arasındaki düşünme işlemini harekete geçirmektedir. Bu hareket yaklaşık 1/100.000 saniyede yüz binlerce beyin hücresinin haberleşmesini sağlamaktadır ve beynimizde 1 saniyede yüz bin’ den fazla kimyasal reaksiyonlar olmaktadır.

Beynimiz dünyadaki tüm telekominikasyon ağından bir milyar (1.000.000.000) defa daha karmaşıktır.

Oluşan bu kimyasal reaksiyonlar, beyin hücreleri arasında ilişkiler kurulmasına da sebep olmaktadır. İşte, bilgiyi hafızada tutma ve daha sonra hatırlama işlemi tamamen beyinde oluşan kimyasal reaksiyonlar sırasında beyin hücreleri arasında kurulan sağlam bağların ve ilişkilerin ürünüdür.

Beynin Sol Lob’u baskın kişiler genellikle;

  • Mantıklıdır, •Analitik düşünür, •Matematik ve Fen alanında başarılıdır, •Ayrıntılara takılır, •Pratiktir, •Objektiftir, •Tertiplidir, •Çalışmak için sessiz ortamları tercih eder, •Konuları, sorunları, problemleri birer birer ve sırasıyla düşünür.

Beynin Sağ lob’ u baskın kişiler genellikle;

  • Duygusaldır, •Anında tepki verir, •Özgürlüğüne düşkündür, •Sezgisi güçlüdür, •Detay düşünür, •Mucitlerin, romancı ve hikayecilerin en güçlü yönüdür, sanatçı ruhkudur, •Gürültülü ortamlarda çalışmasını sürdürebilir, •Aynı anda birden fazla konuyu düşünüp karşılaştırma yapabilir, •Genellikle dağınıktır.

Beyin ne kadar çok kullanılırsa, beyin hücreleri arasındaki bağlar da o derecede çoğalmaktadır. Bu da, eğitime mümkün olduğunca erken yaşlarda başlamalı sonucunu çıkartmaktadır. Beynimizde ne kadar çok bağ varsa düşüncelerimiz de o derece zeki olmaktadır. Ve unutmayınız ki insan beyninin kapasitesi sınırsızdır. Ve kapasitenin artırımı için de bilgisayarlarda olduğu gibi ilave parçaya ihtiyaç yoktur.

Çocuğunuzun Zekâsı

Çocuğunuzun Zekâsının Ne Kadarının Farkındasınız?

Siz de çocuğunuzun dehasını keşfetmek istemez misiniz?

Çocuklarımız genellikle soyut kavramları somutlaştırmakta zorlandıkları için matematik, fen bilimleri dersleri ile yabancı kelimeler, felsefi terimler, formüller gibi bilgileri öğrenmekte zorlanmaktadır. Bu durum da çocuğun başarı grafiğini düşürdüğünden gerek çocuğun gerekse ailesinin moral değerlerinin ve güven duygularının zedelenmesine neden olmaktadır.

Abaküs kullanımı ile sağ ve sol beyin lobları aynı anda öğrenme faaliyetine katıldığından çocukların soyut kavramları somutlaştırarak hızlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Sağ ve sol beyin loblarının birbirine paralel ve aynı düzeyde gelişmesi sağlanarak daha zeki, daha pratik, daha dikkatli, özgüven ve konsantrasyon sorunlarını aşmış başarılı öğrenciler yetiştirmek mümkün ve kolaydır.

Anne ve babalara düşen görev ise sadece ilgi ve sabır göstererek  ısrarcı olmaktır.

Beyninizi Geliştirin

“Sağ beyin kutsal bir armağan, sol beyin ise sadık bir hizmetçidir.” Albert Einstein

İnsan beyninin özellikleri:

Görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma, düşünme, konuşma, algılama, duygularımız ve öğrenme yeteneklerimizin merkezidir.

Sol ve sağ lob olmak üzere birleşik iki parçadan oluşur.

Sol lob vücudumuzun sağ yanını, sağ lob ise sol yanını kontrol eder.

Sol lob akademik beyin olarak adlandırılırken, sağ lob sanatçı beyin olarak bilinir.

Her iki lob senkronize bir biçimde faaliyetlerimizi yönetir.

Uzmanlar beynimizin kapasitesinin sınırsız olduğunu, ancak çok küçük bir bölümünü kullanabildiğimizi tespit etmişlerdir.

Abaküs Nedir?

Abaküs, sayı boncuğu; basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan bir alettir.

M.Ö. 2400 yıllarında uzak doğuda geliştirilen abaküs, deniz aşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ ya yayılmıştır. Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi tarih öncelerine gitmekle beraber, halen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağdaki çocukların matematiksel zekâsını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı olan abaküs’ te amaç; dört ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır.