child prodigy in meditations at chalkboardÜstün zekâlı çocuklar, özel eğitim alanının en fazla göz ardı edilen ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan grubudur.

  • 3 Yaştan itibaren Üstün Zekâ ve Yetenekli çocuk ve bireylerin keşfedilmesi,
  • Çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek ve fırsat verilmesi/oluşturulması,
  • Toplumda üstün yetenek ve zekâlılar ile ilgili farkındalık oluşturmak,
  • Üstün zekâlı çocuklara ve ailelerine yönelik danışmanlık
  • Eğitim ve Öğretim programı hazırlanması
  • Üstün zekâlı çocuklara yönelik çalışmalar

Ülkelerin yer altı zenginliklerinden daha kıymetli varlıkları yer üstü zenginlikleridir. Yer üstü zenginliklerinin başında da önce insan ve sonrasında üstün zekâlı bireyler gelmektedir. Üstün zekâlı bireyler keşfedilip ihtiyaçları olan eğitim-öğretim desteğini alamadıklarında ya toplumda sıradanlaşıp kaybolan değer olacaklar ya da zekâlarını olumsuz alanlarda kullanarak kendilerinin, ailelerinin ve ülkelerinin başına ciddi sorunlar açacaklardır.

Üstün zekâlı bireylerin keşfedilip özel eğitim desteği ile desteklenmeleri öncelikle bu tür çocuklarımızın daha mutlu olmalarını sağlarken kendileri, aileleri ve ülkemiz için de her alanda büyük kazanımlar sağlayacaktır.