A- Aile şirketi anayasası hazırlama

Aile şirketlerini geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biri aile anayasasının varlığı. Peki, ama nasıl hazırlayacaksınız? Anayasanın olmaması yasaların dayanağının olmamasıdır. Dayanaksız yasaların yaptırım gücü çok zayıftır.

B- Sağlıklı iletişim

İşletmede iletişimin sağlıklı olmaması üretim ve hizmet kalitesiyle verimliliği düşürmekte, yöneticilere ciddi sorunlar açmaktadır.

C- Müşteri iletişim standartları

İşletmelerde değişik görevlerde çalışanlar müşteri ve muhataplarıyla nasıl iletişim kuracaklarını çok iyi bilmek zorundadırlar.

D- Müşteri memnuniyeti

Müşteriye yönelik düşünmek, müşteri davranışlarını doğru analiz edebilmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak kazan-kazan formülünü yaratabilmek, işveren, çalışan ve müşteri mutluluğunu sağlamak amaç olmalıdır.

E- Müşterinin kalbini kazanmak

Kalbini kazanamadığınız müşteri dost müşteri değildir. Önemli olan müşterinin kalbini kazanarak dost müşteriler ordusuna sahip olabilmektir.

F- Gerçek patron müşteridir.

Maaşları, sosyal güvenlik primlerini, vergileri ve diğer giderleri karşılayan patron değil müşteridir.

G- Müşteri her zaman haklı mıdır?

Müşteri tabii ki her zaman haklı değildir. Ama önemli olan haklı olup olmadığı değil memnun olup olmadığıdır.

H-Şikâyetlerle baş edebilme

Şikâyetler genellikle ürün veya hizmet satışı sonrasında gerçekleşir

İ- Sorumluluk

Bir kimsenin kendisinin ya da başkalarının davranışları için bir kimseye ya da bir yetkiliye hesap verme, bu davranışların doğurabileceği sonuçlara katlanmayı kabul etme zorunluluğu ya da bunun ahlâk açısından gerekliliğidir.

J- Telefonla iletişim

İletişim bakımından bir mühendislik harikası olan telefonu insanların genellikle kötü ve gereksiz kullandığı bir gerçektir. Telefonla iletişimde taraflar çeşitli engel ve güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışırlar.

 K-Kişisel ve kurumsal imaj yönetimi

Başkalarının sizi nasıl algıladığı sadece kelimelerinizle ilgili değildir. Ne söylediğinizin yanı sıra neyi nasıl söylediğiniz, nasıl göründüğünüz, nasıl giyindiğiniz, bakımınıza ne kadar özen gösterdiğiniz, nasıl hareket ettiğiniz gibi görsel faktörler de sizinle ilgili kararlar alınırken büyük önem taşır

L- İşe alma ve işten çıkarma

Hatalı eleman alımlarının bedeli büyüktür. Organizasyonun bozulması kaçırılan fırsatlar, stratejik hatalar ve kaybedilen mali kayıplar… İşten çıkartma ise her iyi patron için zor bir görevdir. Ancak; işten hızlı çıkarma işletmeyi hızla üst sıralara taşır.

M- Aile şirketleri ve temel özellikleri

Yönetim kademelerinin önemli bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirket türüdür.

N- Aile şirketlerinin önündeki engeller

Aile şirketlerinin önünde son derece hayati öneme sahip, stratejik planlamayı engelleyen dört(4) büyük engel vardır. Bu engeller mutlaka aşılmalıdır.

O- Verimli toplantı nasıl yapılır

Toplantı mı, zaman kaybı mı, dedikodu üretim merkezi mi?

Ö- Zaman yönetimi

Sahip olduğunuz her anı değerlendirin. Zaman kimseyi beklemez. Dün tarihe gömüldü. Yarın? Bilemezsin ki… Bugün armağan size.

P-Şirketlerin sürekli gelişimi

Şirketler gelişmezse gelişim sürecini yaşamazlarsa durağanlaşır ve negatife doğru giderler.

R-Şirket organizasyon ve İcra Şeması hazırlanması.

S-Görev, yetki ve sorumluluklar

Her kademede (en üst yöneticiden yardımcı hizmetlere kadar) belirlenmediği sürece karmaşa hâkim olur. Karmaşanın olduğu yerde başarı barınamaz.

Ş-Başarılı lider özellikleri

Ticari başarı ve gelişmeler liderin ehliyet ve liyakatine bağlıdır. İyi bir lider iyi bir komutan gibi ekibini zafere taşıyabilendir.

T-Personel (çalışan) aylık ve yıllık performans ölçümleri Şirketinize uygun olarak hazırlanır.

U-Yönetimde protokol kuralları

Bir anlamda resmi görgü kurallı demektir. Ast ile Üst özel hayatlarında ne kadar samimi arkadaş olsa da yönetimdeki resmi ilişkilerinde daima protokol kurallarına uymak zorundadırlar

Ü-İş yemeği kuralları

İş yemekleri çalışma ortamına karşı sağladıkları daha az resmi ve göreceli rahat ortamla iş hayatındaki sorunların çözümlenmesi ve toplantılar için bulunmaz fırsatlardır. Ancak kuralları çok iyi bilinmelidir. Yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında da olabilir.

V–21. yy da büro yönetimi ve yönetici asistanlığı

İşverenlerin veya üstlerinin beklentileri nelerdir? Ne gibi zorlukları ve kolaylıkları vardır hangi donanıma sahip olmak zorundadırlar.

Y- Sürücü, servis şoförü ve araç yardımcı personel eğitimi

Müşteri ve muhatapla sıcak temas sağlayan personelin uymak ve uygulamak zorunda oldukları prensipler manzumesi neler olmalıdır?