omer_ayvaz_ile_disleksi_uzerine_h826

Hakkımızda

Eğitimci Ömer AYVAZ, 1984 yılından itibaren okul öncesi (3-6 yaş) ve okul dönemi (7-18 yaş – ilk, orta ve yükseköğrenim) öğrencilerine yönelik Zekâ ve Hafıza Eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu çalışmalarını yetişkinlere ve ailelere de taşıyan Ömer AYVAZ, kamu hizmetini tamamlayarak Özel Öğretim Kurumlarında eğitimci ve yönetici görevlerini üstlenmiş, “Çocuk Eğitimi ve Gelişimi” ile “İşletmeler ve Aile Şirketleri” konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını değerlendirerek Pozitif İşletme Yönetimi konusunda Kamu Kurumları ve Özel Şirketlerde seminerler vermekte, veli ve öğrencilere; Eğitim Başarısı, Hafıza ve Zekâ Gelişimi, Dikkat –Konsantrasyon ve Odaklanabilme, Üstün Zekâlı Çocuklar, Dislektik çocuklar, Hızlı Okuyabilme konularında  destek sağlamaktadır.

Kurumumuz, işletmelere yönelik “Müşteri Memnuniyeti ve Sağlıklı İletişim Standartları” ana başlıkları altında Kurumsal destek, “Dikkat ve Konsantrasyon, Hafıza ve Zekâ Eğitimi” ana başlıkları altında Bireysel ve Ailelere Yönelik destek faaliyetlerini devam ettirmektedirler.

AMAÇ

Yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz eğitimcilerimizle; Fikri hür, vicdanı hür, aklını kullanmaya aday çocuk ve gençlere yönelik problem çözebilme becerisi (test, soru değil), bağlantısal düşünme, sebep- sonuç ilişkisi kurabilme, hızlı ve doğru görebilme, hızlı anlayabilme ve algılayabilme, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi…

Bizimle bu çalışmalar için çocuğunuz değil SİZ HAZIR MISINIZ…