Sıkça Sorulan Sorular

 

Soru 1  : Çocuğum acaba gelecekte başarılı olacak mı? Acaba şanslı mı?

Soru 2  : Eğitime başlamada 4 yaş erken bir yaş değil mi? Çocukta olumsuz etkisi olur mu?

Soru 3  : Beyin gelişimi ne zaman başlar?

Soru 4  :  Çocuğuma nasıl bir katkı sağlar?

Soru 5  : Çocuğum ne kazanacak?

Soru 6  :  Çocuğa ne verilecek?

Soru 7  : Çocuğun zekâsı kalıtsal mıdır? Hafızası ve zekâsı nasıl gelişir?

Soru 8  : Çocuğun beynini bilgi ile doldurmak mümkün müdür? Ya dolarsa ne yaparız?

Soru 9  : Çocuğumun matematik dersi zaten iyi, yine de destek almalı mı?

Soru 10: Unutkanlığı önler mi?

Soru 11:  Yaş sınırlaması var mıdır?

Soru 12: Her tür elektronik araç – gereç ve materyal var iken, neden bu tür çalışmalar gerekli olsun?

Soru 13: Eğitimin süresi ne kadardır?

——————————————————————————–

Soru 1: Çocuğum acaba gelecekte başarılı olacak mı? Acaba şanslı mı?

Şunu iyi bilmeliyiz ki, başarı bir şans ve tesadüf işi değildir.  Başarı; bir strateji, bir plan ve yatırımın doğal sonucudur.

Soru 2: Eğitime başlamada 4 yaş erken bir yaş değil mi? Çocukta olumsuz etkisi olur mu?

İnsan zekâsının % 75’i 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır. İşte bu dönemde yapacağınız eğitim yatırımı çocuğunuzun gelecekteki başarısının tohumlarını atmak demektir. Zekâ ve hafızanın % 85’i 10 yaşına, % 95’i de 12 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Kalan % 5 ise yine de tahminlerinizin çok üzerinde büyük bir kapasitedir. Hafıza ve zekânın % 95’inin oluşmasının tamamlandığı 4 ilâ 12 yaş arasındaki eğitim,  beyinde kurulacak ağların ve zenginleştirilecek zihinsel potansiyelin maksimum seviyeye çıkartılması için (çocuğumuzla ilgili olarak ) atılacak en önemli adımlardan biridir.

Soru 3: Beyin gelişimi ne zaman başlar?

Yetişkin bir insanda yaklaşık yüz milyar (100.000.000.000 ) beyin hücresi (nöron) vardır. Beyin, ceninin ana rahmine düşmesinden 20 gün sonra gelişmeye başlamaktadır. Esas gelişimi ise 5. haftadan sonra başlar. Cenin 8 haftalık olduğunda beyin gelişmesinde olağanüstü bir hızlanmanın olduğu iki önemli dönemden birincisi başlar. Bu dönemde sadece 1,5 cm uzunluğunda olan ceninin toplam uzunluğunun yarısını beyin oluşturmaktadır. Bu dönem aynı zamanda Neuroblastların veya sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücrelerin gelişmeye başladığı safhadır. Neuroblastlar daha sonra beyin hücrelerini oluşturacak olan hücrelerdir. Bu dönemde neuroblastların gelişmesi dakikada birkaç bin neuroblast oluşumu şeklinde olup bu hız olağanüstü bir hızdır.

Bebeğin doğumundan sonra da gelişimini yine en çabuk tamamlayan organ beynidir. Boyumuz, organlarımız yaklaşık 18 yaşına kadar büyümeye ve gelişmeye devam ederken, beynimizin hafıza ve zekâ potansiyelinin %75 i 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır.

Beyin ne kadar çok kullanılırsa, beyin hücreleri arasındaki bağlar da o derecede çoğalmaktadır. Bu da, “eğitime mümkün olduğunca erken yaşlarda başlamalı” sonucunu çıkarmaktadır. Beynimizde ne kadar çok bağ varsa düşüncelerimiz de o derece zeki olmaktadır. Ve unutmayınız ki insan beyninin kapasitesi sınırsızdır. Ve kapasitenin artırımı için de bilgisayarlarda olduğu gibi ilâve parçaya ihtiyaç yoktur.

Soru 4: Çocuğuma nasıl bir katkı sağlar?

Çocuğunuzun özgüvenini artırır, Zihinsel hesaplama becerilerini geliştirir, Çocuğun kendisine inancını, yeterlilik ve başarı duygusunu geliştirir, Daha fazla zihinsel kapasite sağlar, Sezgisel düşünme gücü olağanüstü gelişir,

Sorun çözme yeteneğini geliştirir, Konsantrasyon ve zihinsel kapasitesini artırır, Hızlı çözüm üretme düşüncesini geliştirir.

Soru 5: Çocuğum ne kazanacak?

Sağ ve Sol beyin loblarında dengeli bir gelişim sağlanır, Konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir, Sayısal işlemlere hızlı cevap vererek gizli potansiyelleri uyandırılır, Sözel dersler kâbus olmaktan uzaklaşır, Algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişir, İşitme, işittiği sese odaklanma ve hafıza kapasiteleri gelişir, Akli görme, gördüğüne yoğunlaşma, hayal, tasarım ve hızlı hesaplama kabiliyetleri gelişir, Hafıza ve zekâ potansiyelleri en az % 300 artar.

Soru 6: Çocuğa ne verilecek?

Duyma, görme, anlatma ve uygulama faaliyetleri işin içine sokulmakta, böylece aynı anda beynin her iki lobunu da geliştirme hedef alınarak dengeli bir beyin, hafıza ve zekâ gelişimi sağlanmaktadır.

1- Motor Beceriler Bölümü

Soldan sağa, Sağdan sola hareket • El ve göz koordinasyonu • Göz hareketleri

2- Görsel Beceriler Bölümü

Görsel hafıza • Şekil oluşturma • Hacimsel ve şekilsel uyum

3- Anlama Becerileri Bölümü

Düşünme • Mantıksal ilişkiler • Sıralama • Gruplama • Görsel ve boyutsal anlama

4- İşitsel Beceriler Bölümü

İşitsel anlama • İşitsel hafıza • İfade edebilme

Sonuç olarak; dikkat, konsantrasyon ve özgüven gelişeceğinden, başarı kendiliğinden gelecek, başarı da hem öğrenciye, hem ailesine, hem okuluna ve öğretmenine, hem de şehrine ve ülkesine mutluluk getirecektir.

Soru 7: Çocuğun zekâsı kalıtsal mıdır? Hafıza ve zekâsı nasıl gelişir?

Yetişkin bir insan beyninde yaklaşık yüz milyar (100.000.000.000) nöron ya da beyin hücresi bulunmaktadır. Bir beyin hücresi küçük bir ahtapotu andırmaktadır. Beyin hücresi ortadadır ve etrafında dendrit adı verilen ipliksi uzantılar vardır. Görme, duyma ve dokunma gibi vasıtalarla algılama organlarımıza ulaşan bir bilgi dentritler yardımıyla beyin hücreleri arasındaki düşünme işlemini harekete geçirmektedir. Bu hareket yaklaşık 1/100.000 saniyede binlerce beyin hücresinin haberleşmesini sağlamaktadır ve beynimizde BİR (1) saniyede yüz binden fazla kimyasal reaksiyon olmaktadır. Oluşan bu kimyasal reaksiyonlar, beyin hücreleri arasında ilişkiler kurulmasına da sebep olmaktadır.

İşte, bilgiyi hafızada tutma ve daha sonra hatırlama işlemi tamamen beyinde oluşan kimyasal reaksiyonlar sırasında beyin hücreleri arasında kurulan sağlam bağların ve ilişkilerin ürünüdür. Beyindeki nöron sayısından daha da önemli olan başka bir faktör daha vardır. Bu da nöronlar arasında kurulan bağların zenginliği ile ilgilidir.

İşte, beynimizdeki bu nöronlar arasındaki bağların zenginliği bizim ne kadar zeki ve ne kadar güçlü bir hafızaya sahip olduğumuzu göstermektedir.

Soru 8: Çocuğun beynini bilgi ile doldurmak mümkün müdür? Ya dolarsa ne yaparız?

Basit bir hesap yapalım mı? Çocuğunuzun kaç yıl yaşamasını istersiniz?

1 dakika = 60 saniye olduğuna göre

1000 yıl yaşasa 31.536.000.000 (Otuz Bir milyar beş yüz otuz altı milyon ) saniye yaşamış olur.

Diyelim ki 1000 yıl yaşasa

Beynimizde ne kadar hücre vardı? Bir lobda 50 milyar…

Her hücrede ise; Çocuklar ve gençlerde 7-8 bin, Orta yaşlarda 5-6 bin, Yaşlılarda ise 3-4 bin dendrit var.

Bir lobda 50 milyar hücre vardı, her hücrede de 6 bin dendrit olduğunu kabul etsek;

50.000.000.000 X 6.000 = 300.000.000.000.000 sağ lob’ ta

   (Elli Milyar)       (Altı Bin)      (Üç yüz Trilyon)

50.000.000.000 X 6.000 = 300.000.000.000.000 sol lob’ ta

Bin yıl yaşasa; 31 Milyar 536 milyon saniye yaşamış olurdu.

Aktif olarak 75 yıl yaşasanız 2.365.200.000 (2 milyar 365 milyon 200 bin) saniye yaşamış olursunuz.

Yani; çocuğunuz 1000 yıl yaşasa ve her saniye beynine bir bilgi yüklense dahi çocuğunuzun beynini doldurabilmesi mümkün değildir.

Unutmayın ki uyku halinde beyin alıma kapalıdır ve ömrümüzün 1/3 ten fazlası uykuda geçmektedir.

Soru 9: Çocuğumun matematik dersi zaten iyi, yine de destek almalı mı?

Sadece matematikte başarılı olmak tabi ki yeterli değildir. Sözel derslerdeki başarılar da çok önemlidir. Çocuğun katılacağı programda dikkat ve koordinasyon becerileri gelişeceğinden, karmaşık problemleri ve hayatın içindeki zor konuları da daha hızlı çözüme ulaştırma becerisini geliştirecektir.

Soru 10: Unutkanlığı önler mi?

Elbette. Bu tür çalışmalar sadece olağan üstü aritmetik becerisi kazandırma amaçlı değildir. Aynı zamanda çocuğun hafıza gücünü, dikkat ve konsantrasyon yoğunluğunu ve her konuda çözümleme yeteneğini geliştirmek üzere programlandırılmıştır.

Amaç; çocukların hayatları boyunca okul, iş ve aile yaşamlarında güven ve pozitif düşünce duygusunu kazandırmaktır.

Hafıza ve zekâ eğitimi ile orta yaş ve takip eden yıllarda unutkanlık problemini uzaklaştırmış,  ileri yaşlarda da olası Alzheimer kâbusunu olabildiğince ötelemiş olursunuz.

Soru 11:  Yaş sınırlaması var mıdır?

Hayır. Yaş sınırlaması olmamakla birlikte zekâ ve hafıza kapasitesinin yaklaşık %95′ inin tamamlanmadığı 4–12 yaş esastır. Ancak her yaş grubundan kişilerin ve yetişkinlerin de bu eğitime katılmaları mümkündür.

Soru 12: Her tür elektronik araç-gereç ve materyal varken, bu tür destek neden gerekli olsun?

Neden her türlü araç ve vasıta varken insanlar fırsat buldukça spor/jimnastik vb. egzersizler yapar?      

Tabi ki vücut sağlıklarını korumak ve sağlıklı yaşamak için.

Hafıza ve zekâ sağlığımız için de, sağ ve sol beyin loblarının birlikte ve senkronize katılacağı egzersizlere şiddetle ihtiyacımız vardır.

Teknolojik gelişme ve araç-gereçler ise hayatımızı kolaylaştırdığı kadar hafıza ve zekâ potansiyelimizi de olumsuz yönde etkilemektedir. Eşinin, anne ve babasının telefon numarasını hafıza da tutamaması sizce bir yetişkin için yeteri kadar beyin tembelliği değil midir?

Soru 13: Eğitimin süresi ne kadardır?

Bilinmektedir ki eğitimin sonu ve sınırı yoktur.  Sizin beklentinizle ilgilidir.