zeki-cocuk2WISC-R          

Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği  (6-16 yaş)

Sağ ve Sol beyin loblarının 12 ayrı kategoride eğitim açısından ölçümlenerek üstün, orta ve zayıf alanların tespit edilerek bilinçli bir eğitim modeli hazırlamak ve çalışmak.

 

WISC-R   (WAIS) 

Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği (16 yaş ve üzeri)

Sağ ve Sol beyin loblarının 12 ayrı kategoride eğitim açısından ölçümlenerek üstün, orta ve zayıf alanların tespit edilerek bilinçli bir eğitim modeli hazırlamak ve çalışmak.

 

STANFORD BİNET ZEKÂ ÖLÇEĞİ

Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (3-6 Yaş)

 Çocuğun takvim yaşı ile zekâ yaşının ölçümlenmesiyle gerçek zihinsel gelişim durumunun belirlenmesi.

Sağ ve Sol beyin loblarının 12 ayrı kategoride eğitim açısından ölçümlenerek üstün, orta ve zayıf alanların tespit edilerek bilinçli bir eğitim modeli hazırlamak ve çalışmak.

 

DENVER II

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır.

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir.

Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

Zekâ testi değil, gelişim testidir.

Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz.

Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmaz.

1.Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme

2.Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

3.Dil: işitme, anlama, dili kullanma.

4.Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

Üç temel alanda değerlidir:

  1. a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
  2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
  3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Hekimlerce, kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme: Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim: Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları: Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

 

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

 7 farklı alanda ölçme ve değerlendirme… Sizce sorun nerede?

 

ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

A-Çalışmaya başlamak ve sürdürmek  

B-Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

C-Okuma alışkanlığı

D- Ödev hazırlamak

E- Okula karşı tutum

F- Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek  

(Acaba sorun nerede?)

 

KİME GÖRE BEN NEYİM?

Öğretmenime,

Aileme,

Arkadaşlarıma,

Kendime        

(Çocuğunuzu keşfedin…)

 

PROBLEM TARAMA LİSTESİ

Çocuğun problemini bilmeden çözüm üretilemez…

 Problemi belirleyelim ki çözümü birlikte bulabiliriz…